PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD

José Manuel Fernández Rodríguez, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de la pàgina web www.centremedicidestetica.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de José Manuel Fernández Rodríguez.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de José Manuel Fernández Rodríguez.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que sigui necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

José Manuel Fernández Rodríguez adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l’esmentada LOPD. L’usuari pot exercir aquests drets a través de correu electrònic a info@centremedicidestetica.com o mitjançant l’adreça postal Carrer Malgrat Núm. 75, Baixos 2a, 08016 Barcelona.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a José Manuel Fernández Rodríguez.

DADES RECOPILADES PER USUARIS DELS SERVEIS

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, José Manuel Fernández Rodríguez no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.

TRANSFERÈNCIA DE DADES A L’ESTRANGER

José Manuel Fernández Rodríguez porta a terme el tractament de les dades personals en els servidors en EEUU de Google, Mailchimp, Dropbox … companyies acollides al programa Safe Harbor. Per això, en fer ús dels nostres serveis o comunicar-se electrònicament amb la nostra organització, vostè entén i consent aquestes transferències.